ĐÃ CÔNG BỐ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM – THƯƠNG HIỆU NÀNG YẾN