TỔ YẾN TINH CHẾ 100 Gr

4.390.000

Tổ yến thô được rửa sơ bằng nước lọc, sau đó dùng phương pháp thẩm thấu ngược để hạn chế tổ yến ngâm lâu trong nước.