TỔ YẾN TINH CHẾ 9 Gr

449.000

Tổ yến thô được rửa sơ bằng nước lọc, sau đó dùng phương pháp thẩm thấu ngược để hạn chế tổ yến ngâm lâu trong nước.