TỔ YẾN TINH CHẾ VUÔNG 9 Gr

429.000

Tổ yến thô được rửa sơ bằng nước lọc, sau đó dùng phương pháp thẩm thấu ngược để hạn chế tổ yến ngâm lâu trong nước.