YẾN TƯƠI CHƯNG CÁCH THỦY ĐƯỜNG PHÈN

129.000

Khác với các loại hũ yến công nghiệp được sản xuất trên thị trường với thời gian lưu kho lên đến 2 năm, yến tươi chưng cách thủy được chưng mỗi ngày theo số lượng đơn hàng của khách. Giá bán 129.000đ/hũ.