YẾN TƯƠI CHƯNG CÁCH THỦY TÁO ĐỎ

135.000

Khác với các loại hũ yến công nghiệp được sản xuất trên thị trường với thời gian lưu kho lên đến 2 năm, yến tươi chưng cách thủy được chưng mỗi ngày theo số lượng đơn hàng của khách.

Yến tươi chưng cách thủy: Táo đỏ; hạt chia; hạt sen: 135.000đ/hũ, còn lại 129.000đ/hũ. Bạn ghi số lượng từng loại hũ yến trong phần ghi chú đơn hàng.