HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YẾN TRONG CÁC SET QUÀ NÀNG YẾN

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƯNG TỔ YẾN ……………………………………………………………………………………… Yến Vuông ( 2.5g /1 miếng yến vuông) + Đường phèn + Nguyên liệu 1. TỔ YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN Thành phần : Tổ yến – 2.5 gram; đường phèn – 10 gram Cách dùng : Rửa sơ tổ yến bằng nước sạch – Lưu ý rửa trên […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YẾN TRONG CÁC SET QUÀ

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƯNG TỔ YẾN ……………………………………………………………………………………… Yến Vuông ( 2.5g /1 miếng yến vuông) + Đường phèn + Nguyên liệu 1. TỔ YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN Thành phần : Tổ yến – 2.5 gram; đường phèn – 10 gram Cách dùng : Rửa sơ tổ yến bằng nước sạch – Lưu ý rửa trên […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YẾN TRONG HỘP QUÀ NÀNG YẾN

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƯNG TỔ YẾN ……………………………………………………………………………………… Yến Vuông ( 2.5g /1 miếng yến vuông) + Đường phèn + Nguyên liệu 1. TỔ YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN Thành phần : Tổ yến – 2.5 gram; đường phèn – 10 gram Cách dùng : Rửa sơ tổ yến bằng nước sạch – Lưu ý rửa trên […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YẾN TRONG HỘP QUÀ NÀNG YẾN

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƯNG TỔ YẾN ……………………………………………………………………………………… Yến Vuông ( 2.5g /1 miếng yến vuông) + Đường phèn + Nguyên liệu 1. TỔ YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN Thành phần : Tổ yến – 2.5 gram; đường phèn – 10 gram Cách dùng : Rửa sơ tổ yến bằng nước sạch – Lưu ý rửa trên […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YẾN TRONG HỘP QUÀ NÀNG YẾN

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƯNG TỔ YẾN ……………………………………………………………………………………… Yến Vuông ( 2.5g /1 miếng yến vuông) + Đường phèn + Nguyên liệu 1. TỔ YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN Thành phần : Tổ yến – 2.5 gram; đường phèn – 10 gram Cách dùng : Rửa sơ tổ yến bằng nước sạch – Lưu ý rửa trên […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YẾN TRONG HỘP QUÀ NÀNG YẾN

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƯNG TỔ YẾN ……………………………………………………………………………………… Yến Vuông ( 2.5g /1 miếng yến vuông) + Đường phèn + Nguyên liệu 1. TỔ YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN Thành phần : Tổ yến – 2.5 gram; đường phèn – 10 gram Cách dùng : Rửa sơ tổ yến bằng nước sạch – Lưu ý rửa trên […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YẾN TRONG HỘP QUÀ NÀNG YẾN

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƯNG TỔ YẾN ……………………………………………………………………………………… Yến Vuông ( 2.5g /1 miếng yến vuông) + Đường phèn + Nguyên liệu 1. TỔ YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN Thành phần : Tổ yến – 2.5 gram; đường phèn – 10 gram Cách dùng : Rửa sơ tổ yến bằng nước sạch – Lưu ý rửa trên […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YẾN TRONG HỘP QUÀ NÀNG YẾN

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƯNG TỔ YẾN ……………………………………………………………………………………… Yến Vuông ( 2.5g /1 miếng yến vuông) + Đường phèn + Nguyên liệu 1. TỔ YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN Thành phần : Tổ yến – 2.5 gram; đường phèn – 10 gram Cách dùng : Rửa sơ tổ yến bằng nước sạch – Lưu ý rửa trên […]

Tổ yến
Yến chưng tươi
Quà tặng SK
Liên hệ