SO SÁNH KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

 

TÊN YẾN TƯƠI CHƯNG SẴN – NÀNG YẾN YẾN HŨ 40% (ngoài thị trường) Chênh Lệch (lần)
  PROTEIN (g/100g) 0.97 0.3 3.23x
  ARGININE (mg/100g) 902 232 3.88x
  ASPARTIC (mg/100g) 84.5 19.7 5.30x
  GLUTAMIC (mg/100g) 89.5 17.7 5.06x
  PROLINE (mg/100g) 78.7 20.2 3.89x
  SERINE (mg/100g) 70.6 34.6 2.04x
  THREONINE (mg/100g) 73.9 12.9 6.06x

 

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM YẾN HÀM LƯỢNG CÔNG BỐ 40% TRÊN THỊ TRƯỜNG

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM YẾN TƯƠI CHƯNG SẴN TỪ NÀNG YẾN

GIẤY KIỂM NGHIỆM SP YẾN TƯƠI CHƯNG SẴN - NÀNG YẾN

GIẤY KIỂM NGHỆM THÀNH PHẦN TRONG YẾN TƯƠI CHUNG SẴN NÀNG YẾN

 

xr:d:DAGBWZNOtfI:7,j:5309042462282907409,t:24041005

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tổ yến
Yến chưng tươi
Quà tặng SK
Liên hệ