YẾN TƯƠI CHƯNG TIÊU CHUẨN - CHUẨN 3 KHÔNG 1. Không chất bảo quản 2. Không hương liệu 3. Không sợi yến giả

DANH MỤC YẾN TƯƠI CHƯNG TIÊU CHUẨN

Hiện có 7 sản phẩm

Tổ yến
Yến chưng tươi
Quà tặng SK
Liên hệ